Czarne Konie Gdańsk

Rozgrywki
IV Liga
Strona główna
CSA Politechnika Gdańska Al.Zwycięstwa 12, Meissnera 9 Gdańsk